×

SZÉLFILM

SZÉLVÉDŐ EFFECT sorozat

Ez a korlátozott termékgarancia a STEK szélvédővédő fólia WINDSHIELD hatására vonatkozik.

Ez a korlátozott garancia a vásárlás dátumától számított 1 évig érvényes.

Ez a korlátozott garancia kiterjed a WINDSHIELD effektus cseréjére bármilyen gyártási hiba esetén. Erre a jótállásra az abban meghatározott korlátozások és kizárások vonatkoznak.

Ez a garancia nem terjed ki a helytelen használatból, balesetből, helytelen alkalmazásból, normál kopásból, horpadásokból, ütközésekből és/vagy bármilyen szándékos károsodásból eredő károkra. A reklamáció benyújtásához először lépjen kapcsolatba az eredeti telepítővel/kereskedővel. Ha nem tudja megtenni, lépjen kapcsolatba az STEK-kel a www.stekautomotive.com webhelyen, vagy a www.stek-usa.com webhelyen, ha az Egyesült Államokban van. Meg kell őriznie ennek a jótállásnak és a vásárlást igazoló dokumentumnak egy példányát, amely azonosítja az eredeti telepítő/kereskedő nevét, a vételárat, a terméket (pl. WINDSHIELD effektus) és a lefedettségi területeket. Ezek a dokumentumok szükségesek a követelés feldolgozásához. Egyes telepítők dönthetnek úgy, hogy a saját nevükben a STEK által kínált korlátozott jótálláson és korlátozott jogorvoslaton túl eltérő vagy további garanciákat vagy jogorvoslatokat kínálnak. A STEK nem terjed ki a nem szélvédőre telepített Termékre, és nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért vagy bírságokért.

Érvényes követelések esetén az STEK felhatalmazott szerelője eltávolítja a hibás fóliát, és új terméket (termékeket) alkalmaz a STEK által meghatározott területekre, amelyekre a garancia vonatkozik.

MINDEN VÉLEMEZTETT GARANCIA ÉS FELTÉTEL, BELEÉRTVE, de nem kizárólagosan A VÉTETT GARANCIÁT VAGY AZ ELADHATÓSÁGRA VONATKOZÓ FELTÉTELT, A BIZTOSÍTÁSI CÉL BIZTOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ VÁLTOZTATÁSI GARANCIA VAGY ALKALMASSÁGÁNAK FELTÉTELÉT, ÉS BÁRMILYEN VÁLTOZATLAN VÁLTOZATLANSÁGOT A KERESKEDELMI HASZNÁLAT AZ ALKALMAZHATÓ GARANCIA IDŐTARTAMAIG KORLÁTOZOTT.

Vegye figyelembe, hogy egyes állami törvények nem engedik meg a vélelmezett garancia időtartamának korlátozását. Ebben az esetben a fenti korlátozás nem érvényes. Ez a korlátozott jótállás minden olyan STEK Automotive WINDSHIELD hatású termékre vonatkozik, amelyet szakszerűen telepített egy felhatalmazott telepítő. A STEK Automotive és a hivatalos gépjárműfilm-kereskedő (a továbbiakban együttesen „Eladó”) megerősítik, hogy ez a garancia mindaddig érvényes, amíg a kereset benyújtója rendelkezik a kérdéses jármű tulajdonjogával.

A jótállás a WINDSHIELD effektus vásárlásának napján kezdődik és a vásárlás dátuma után egy (1) évvel ér véget. Ez a garancia megszűnik, ha a WINDSHIELD hatás bármilyen okból megszűnik a szélvédőről. Ez a garancia a jármű eladásával is megszűnik, és nem ruházható át.

A gyártói garancia csak a következőkre vonatkozik:
1. Tapadási hiba,
2. hámlás,
3. bugyborékolás,
4. hólyagosodás,
5. gyártási hibából adódó rétegvesztés a telepítés során, és
6. egyéb gyártási hibák a STEK belátása szerint, az alább felsorolt kivételek kivételével (lásd a „GARANCIA NEM FEDEZÉSRE”).

Ha a fóliát hibásnak találják, a STEK által meghatározott irányelvek szerint kell reklamálni. Kérjük, olvassa el a követelésekre vonatkozó irányelveket. Abban az esetben, ha a termék a jelen jótállás alapján hibásnak bizonyul, az Eladó köteles a bizonyítottan hibásnak bizonyult mennyiségű fóliát kicserélni. Az Eladó belátása szerint az Eladó a jótállási idő alatt is ingyenesen biztosítja az újrafelhasználási munkát. A gyártó (STEK) NEM fedezi ezt a munkát.

A garancia érvényét veszti, ha a terméket visszaélésnek, nem megfelelő gondozásnak vagy ellenőrizhetetlen körülményeknek tették ki. A STEK Automotive nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, kárért vagy kiadásért, amely az alábbiak közül egy vagy többből ered:

1. Homokviharok, jégeső, tornádók, hurrikánok vagy bármilyen más időjárási körülmény; vagy
2. A termék nem megfelelő gondozása, karbantartása vagy tisztítása; vagy
3. Ablaktörlő által okozott karcolások; vagy
4. A termékkel való visszaélés, normál kopás, baleset, ütközés, hanyagság, helytelen használat, visszaélés, hanyagság, helytelen kezelés, módosítás, helytelen beállítás, módosítás, testreszabás, átalakítás vagy vandalizmus; vagy
5. Üvegtörés, már meglévő sérülés vagy a szélvédő szándékos sérülése; vagy
6. Nem autóipari alkalmazások és/vagy nem megfelelő filmhasználat; vagy
7. Vegyszerek és maró anyagok (beleértve az oldószeres tisztítószereket, például IPA-t vagy más korrozív anyagokat) vagy a szélvédőn lévő termék súrolóanyaggal történő tisztítását vagy dörzsölését; vagy
8. Leeső tárgyak; vagy
9. A filmmel kapcsolatos csaló követelések; vagy
10. A film kozmetikai sérülései; vagy
11. Nem általunk szállított termékek, rajtunk kívül más vagy általunk jóváhagyott telepítő által végzett szolgáltatás, helytelen alkalmazás, hibás telepítés, vagy a telepítő bármely tevékenysége vagy mulasztása; vagy
12. Hámlás és/vagy filmkárosodás a telepítés során fellépő hőképződés miatt; vagy
13. A film eltávolítása során visszamaradt rétegvesztés és/vagy ragasztóanyag; vagy
14. Bármilyen más cselekmény, esemény, hiba, hiba, kár, amelyet nem a STEK Automotive okozott, vagy ha a terméket megváltoztatták, vagy bármilyen címkén sérült vagy manipulált.

A terméket az adott ország, állam, tartomány vagy helyi joghatóság összes vonatkozó helyi törvényének, törvényének, szabályának, előírásának és rendeletének („Törvények”) betartásával kell használni.

AZ ILYEN TÖRVÉNYEK NEM TARTÁSA A GARANCIA ELÉRÉSÉT VONATKOZJA. A GÉPJÁRMŰ TULAJDONOSÁNAK FELELŐSSÉGE AZ ÖSSZES ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNY MEGADÁSA. ŐRIZZE MEG EZT A GARANCIA KÁRTYÁT, MIVEL AZ EREDETI SZÁMLÁVAL MEG KELL BEMUTATNI A RÉSZTVEVŐ STEK ENGEDÉLYEZETT GÉPJÁRMŰ SZÉLVÉDŐFILM-KERESKEDELEMÉNEK ÁTVÉTELÉHEZ.

A jótállás elérhetősége és szolgáltatásai országonként, államonként vagy tartományonként változhatnak, a szélvédőfóliákra vonatkozó törvényektől függően. Ez a garancia csak a STEK szélvédőfóliák alkalmazására vonatkozik. Az Eladó fenntartja a jogot a jótállás keretében szervizelt filmek tesztelésére. EZ A GARANCIA KÜLÖNLEGES JOGOKAT ADOTT ÖNRE. ÖN EGYÉB JOGOKAT IS FELHASZNÁLHATJÁK, AMELYEK ORSZÁGONTÓL, ÁLLAMONTÓL VAGY TARTOMÁNYONKÉNT VÁLTOZHATÓK. Ez a jótállási jegy, a telepítőtől/kereskedőtől származó eredeti számla/nyugta, valamint a kereskedő számlaszáma szükséges minden garanciális igény teljesítéséhez. NE HASZNÁLJA A GÉPJÁRMŰT, HA A SZÉLVÉDŐVÉDŐ FÓLIA SÁRGÁL, REPED, BUBORÉKOLIK, HÁMOLIK VAGY MÁS MÉG. CSÖKKENTI AZ ÁTLÁTSZÓ TERMÉK TISZTASÁGÁT. A GÉPJÁRMŰ ILYEN FELTÉTELEK KÖZÖTT MŰKÖDTETÉSE SÚLYOS KÁROSODÁST VAGY SÉRÜLÉST OKOZHAT ÖNNEN, A JÁRMŰVÉN VAGY MÁS SZEMÉLYEKNEK. EZENEL EL TAGADJUK A FELELŐSSÉGET A GÉPJÁRMŰ ILYEN FELTÉTELEK KÖZÖTT MŰKÖDTETÉSÉBŐL OKOZOTT KÁROKÉRT ÉS SÉRÜLÉSEKÉRT. A TERMÉKET AZONNAL EL KELL eltávolítani A SZÉLVÉDŐFÓLIÁBÓL, HA A SZÉLVÉDŐFÓLIA FENT EMLÍTETT FIZIKAI FELTÉTELEI ALKALMAZIK. MINDEN ELTÁVOLÍTOTT TERMÉKET KARBANTARTAN KELL, HOGY AZ UTÁNI AZ ELVESZTÉS BIZONYÍTJA.

A jótállás elérhetősége és szolgáltatásai országonként, államonként vagy tartományonként változhatnak, a szélvédőfóliákra vonatkozó törvényektől függően. Ez a garancia csak a STEK szélvédőfóliák alkalmazására vonatkozik. Az Eladó fenntartja a jogot a jótállás keretében szervizelt filmek tesztelésére.

EZ A GARANCIA KÜLÖNLEGES JOGOKAT ADOTT ÖNRE. ÖN EGYÉB JOGOKAT IS FELHASZNÁLHATJÁK, AMELYEK ORSZÁGONTÓL, ÁLLAMONTÓL VAGY TARTOMÁNYONKÉNT VÁLTOZHATÓK. Ez a jótállási jegy, a telepítőtől/kereskedőtől származó eredeti számla/nyugta, valamint a kereskedő számlaszáma szükséges minden jótállási igény teljesítéséhez.

NE HASZNÁLJA A GÉPJÁRMŰT, HA A SZÉLVÉDŐVÉDŐ FÓLIA SÁRGÁL, REPED, BUBORÉKOSODIK, HÁMOL, VAGY MÁS MÓDON CSERÉLJA AZ ÁTLÁTSZÓ TERMÉK TISZTASÁGÁT. A GÉPJÁRMŰ ILYEN FELTÉTELEK KÖZÖTT MŰKÖDTETÉSE SÚLYOS KÁROSODÁST VAGY SÉRÜLÉST OKOZHAT ÖNNEN, A JÁRMŰVÉN VAGY MÁS SZEMÉLYEKNEK. EZENEL EL TAGADJUK A FELELŐSSÉGET A GÉPJÁRMŰ ILYEN FELTÉTELEK KÖZÖTT MŰKÖDTETÉSÉBŐL OKOZOTT KÁROKÉRT ÉS SÉRÜLÉSEKÉRT. A TERMÉKET AZONNAL EL KELL ELTÁVOLÍTNI A SZÉLVÉDŐFÓLIÁBÓL, HA A SZÉLVÉDŐFÓLIA FENT EMLÍTETT FIZIKAI FELTÉTELEI ALKALMAZIK. MINDEN ELTÁVOLÍTOTT TERMÉKET KARBANTARTAN KELL, HOGY AZ UTÁNI AZ ELVESZTÉS BIZONYÍTJA.

A STEK Automotive szélvédőfóliák beszerelésekor használt csúszóoldat száradási időt igényelhet. Hideg vagy nem napsütéses időben ez az időszak meghosszabbodhat, meleg időben vagy közvetlen napsugárzás esetén lerövidülhet. A fólia száradása során apró vízgyöngyöket és enyhén zavaros megjelenést észlelhet. Mivel a fólia kellő időben teljesen megszárad, a lassú száradási idő nem ad okot aggodalomra. Beszerelés után esőben ne engedje el az autót.

NE HASZNÁLJA AZ ABLAKTÖRLŐT, Míg A FÓLIA TELJESEN SZÁRAZ.

1. Szereljen be új szilikon típusú vagy szilikon bevonatú ablaktörlőket.
2. Az ablaktörlők használata előtt győződjön meg arról, hogy a fólia teljesen megszáradt és megszáradt.
3. Felszerelés után azonnal tisztítsa meg a felületet CURE vagy FUSION termékkel.

A STEK Automotive szélvédőfólia élettartamának maximalizálása érdekében kövesse ezeket az utasításokat a megfelelő ápoláshoz és karbantartáshoz.
1. A beszerelés után havonta egyszer vigyen fel CURE bevonatot a szélvédőre.
2. Hetente legalább egyszer tisztítsa meg a fólia felületét FUSION-szal.
3. Mindig tiszta, puha anyagokat használjon a fólia felületének mosásához és szárításához.
4. Ne tisztítsa a fóliát száraz körülmények között. Tisztításkor használjon mosóoldatot.
5. A fólia a legtöbb hagyományos mosószerrel tisztítható. Kerülje az ammónia alapú ablaktisztító termékeket. Ne használjon maró anyagokat vagy oldószereket tartalmazó oldatokat.
6. Használjon puha kendőt (mikroszálas) vagy tiszta szintetikus szivacsot a fólia felületének mosásához. A későbbi szárításhoz tiszta, puha törlőkendő vagy puha gumitörlő használata javasolt.
7. Tartsa a fólia felületét mindig tisztán, különösen eső, hó vagy egyéb időjárási körülmények után.
8. Az ablaktörlők működtetése előtt távolítsa el a jeget és a havat a fólia felületéről. Legyen óvatos, ha jégkaparót vagy hókefét használ, mert megkarcolhatják a fóliát.
9. Szükség szerint cserélje ki a szilikon típusú vagy szilikon bevonatú ablaktörlőket.
10. Keverje össze a CURE-t a mosófolyadékkal 2:100 vagy 3:100 arányban (100 a mosófolyadék) a mosófolyadék-tartályban. A szokásos alkohol alapú szélvédőfolyadékok elfogadhatók.
11. Ne működtesse az ablaktörlőt száraz körülmények között.

A TELEPÍTÉST KÖVETŐEN LEGALÁBB HÉT (7) NAPIG NE TISZTÍTSA A FÓLIÁT.

A száradási idő a helyi hőmérséklettől, páratartalomtól és egyéb időjárási viszonyoktól függően változhat. A fólia megfelelő száradási idejéről érdeklődjön telepítőjénél.