×

Terms of Service

1. Zgoda na warunki      

1.1 Niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą między Tobą, czy to osobiście, czy w imieniu Twojego podmiotu ( ty ), oraz  STEK Co., Ltd. ,położony w  Stany Zjednoczone Ameryki  ( my nas ), dotyczące dostępu i korzystania z  STEK Co., Ltd. (www.stekautomotive.com)  stronę internetową, a także wszelkie inne powiązane aplikacje (  Strona ).  

Serwis świadczy następujące usługi:  Promocja i przekazywanie informacji o naszych produktach  ( Produkty i usługi ). Zgadzasz się, że wchodząc na Stronę i/lub Usługi, przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się przestrzegać wszystkich niniejszych Warunków.  

Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi niniejszymi Warunkami, zabrania się korzystania z Witryny i Usług i musisz natychmiast zaprzestać korzystania . Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszych Warunków do wykorzystania w przyszłości.  

1.2 Dodatkowe zasady określone w punkcie 1.7 poniżej, a także wszelkie dodatkowe warunki i/lub dokumenty, które mogą być od czasu do czasu zamieszczane w Witrynie, są wyraźnie włączone przez odniesienie.  

1.3 W dowolnym momencie możemy wprowadzać zmiany w niniejszych Warunkach. Zaktualizowana wersja niniejszych Warunków zostanie oznaczona zaktualizowaną datą „Poprawione”, a zaktualizowana wersja zacznie obowiązywać, gdy tylko będzie dostępna. Jesteś odpowiedzialny za zapoznanie się z niniejszymi Warunkami, aby być na bieżąco z aktualizacjami. Dalsze korzystanie z Witryny oznacza, że zaakceptowałeś takie zmiany.  

1.4 Od czasu do czasu możemy aktualizować lub zmieniać Witrynę, aby odzwierciedlić zmiany w naszych produktach, potrzebach naszych użytkowników i/lub naszych priorytetach biznesowych.  

1.5 Nasza Witryna jest skierowana do osób mieszkających w Korei Południowej. Informacje podane w Witrynie nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem lub regulacjami lub które narażałyby nas na jakikolwiek wymóg rejestracji w takiej jurysdykcji lub kraju .   

1.6 Witryna przeznaczona jest dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Jeśli masz mniej niż 18 lat, nie możesz rejestrować się w Witrynie ani korzystać z Usług bez zgody rodziców. 

1.7 Zasady przesyłania wiadomości: Klikając „Zarejestruj się”, wyrażasz zgodę na Warunki użytkowania i Politykę prywatności STEK Automotive. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie połączeń telefonicznych i wiadomości SMS od STEK Automotive w celu dostarczania aktualizacji dotyczących Twojego zamówienia i/lub w celach marketingowych. Częstotliwość wiadomości zależy od Twojej aktywności. Możesz zrezygnować, wysyłając SMS-a „STOP”. Mogą obowiązywać opłaty za przesyłanie wiadomości i danych.

1.8 Dodatkowe zasady, które mają również zastosowanie do korzystania z Witryny, obejmują:   

●  Nasza Informacja o polityce prywatności (www.stekautomotive.com/legalcontent), która określa warunki, na jakich przetwarzamy wszelkie dane osobowe, które zbieramy od Ciebie lub które nam przekazujesz. Korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie i gwarantujesz, że wszystkie podane przez Ciebie dane są dokładne.

●  Nasza polityka dopuszczalnego użytkowania (www.stekautomotive.com/legalcontent), która określa dozwolone i zabronione zastosowania Witryny. Korzystając z Witryny, musisz przestrzegać niniejszych Zasad dopuszczalnego użytkowania.    

●  Nasza Polityka dotycząca plików cookie (www.stekautomotive.com/legalcontent), która zawiera informacje o plikach cookie w Witrynie.    

●  Jeśli kupujesz nasze produkty w Witrynie, nasze warunki dostawy (www.stekautomotive.com/legalcontent) będą miały zastosowanie do tych zakupów.

●  Z niektórych części tej Witryny można korzystać wyłącznie po uiszczeniu opłaty. Jeśli chcesz korzystać z takich Usług, oprócz naszych Warunków, będziesz również podlegać naszym warunkom dostaw (www.stekautomotive.com/legalcontent). 

2.      Dopuszczalne użycie     

2.1 Nasza pełna Polityka dopuszczalnego użytkowania (www.stekautomotive.com/legalcontent) określa wszystkie dozwolone i zabronione zastosowania tej witryny.    

2.2 Nie możesz uzyskiwać dostępu do Witryny ani korzystać z niej w żadnym innym celu niż ten, dla którego udostępniamy Witrynę i nasze Usługi. Witryna nie może być używana w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które są wyraźnie przez nas wspierane lub zatwierdzone.  

2.3 Jako użytkownik tej Strony zgadzasz się nie sugerować fałszywie relacji z nami lub inną firmą, z którą nie masz relacji.

3. Informacje, które nam przekazujesz

3.1 Oświadczasz i gwarantujesz, że:
(a) wszystkie przesłane przez Ciebie informacje rejestracyjne są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne oraz dotyczą Ciebie, a nie osoby trzeciej;
(b) zachowasz dokładność takich informacji i niezwłocznie zaktualizujesz je w razie potrzeby;
(c) zachowasz swoje hasło w tajemnicy i będziesz odpowiedzialny za każde użycie swojego hasła i konta;
(d) masz zdolność prawną i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków; oraz
(e) nie jesteś osobą niepełnoletnią w jurysdykcji, w której mieszkasz lub, jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, otrzymałeś zgodę rodziców na korzystanie z Witryny.  

Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że ktokolwiek inny niż Ty zna Twoje informacje o użytkowniku (takie jak kod identyfikacyjny lub nazwa użytkownika) i/lub hasło, musisz niezwłocznie nas o tym powiadomić na adres marketing@stekautomotive.com.

3.2 Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, możemy zawiesić lub zamknąć Twoje konto. Możemy usunąć lub zmienić wybraną nazwę użytkownika, jeśli uznamy, że taka nazwa użytkownika jest nieodpowiednia.     

4.      Treści, które nam dostarczasz  

4.1 Mogą istnieć możliwości publikowania treści w Witrynie lub wysyłania do nas opinii ( Treści użytkownika ). Rozumiesz i zgadzasz się, że Twoje Treści Użytkownika mogą być przeglądane przez innych użytkowników Witryny i że mogą oni być w stanie zobaczyć, kto opublikował tę Treść Użytkownika.  

4.2 Ponadto zgadzasz się, że możemy wykorzystywać Twoje Treści użytkownika do jakichkolwiek innych celów bezterminowo bez płatności i łączyć Twoje Treści użytkownika z innymi treściami do użytku w ramach Witryny i w inny sposób. Nie musimy przypisywać Ci Treści użytkownika Przesyłając lub publikując treści na naszej stronie, zgadzasz się z następującymi warunkami i udzielasz nam następujących praw do korzystania z tych treści:

4.3 Publikując Treści użytkownika, w tym recenzje lub kontaktując się z innymi użytkownikami Witryny, należy przestrzegać naszych zasad dopuszczalnego użytkowania (www.stekautomotive.com/legalcontent).    

4.4 Gwarantujesz, że wszelkie Treści użytkownika są zgodne z naszą Polityką dopuszczalnego użytkowania, a także poniesiesz wobec nas odpowiedzialność i zwolnisz nas z odpowiedzialności za wszelkie naruszenia tej gwarancji. Oznacza to, że będziesz odpowiedzialny za wszelkie straty lub szkody, które poniesiemy w wyniku naruszenia przez Ciebie niniejszej gwarancji. 

4.5 Mamy prawo do usunięcia wszelkich Treści użytkownika, które udostępniasz na Stronie, jeśli naszym zdaniem takie Treści użytkownika nie są zgodne z Polityką dopuszczalnego użytkowania.  

4.6 Nie ponosimy odpowiedzialności za Treści Użytkownika, w tym treści zawierające nieprawidłowe informacje lub zniesławiające, ani za utratę Treści Użytkownika. Chociaż nie przyjmujemy żadnych zobowiązań do przeglądania, edytowania lub monitorowania Treści Użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do usuwania, sprawdzania i/lub edytowania Treści Użytkownika bez powiadomienia i w dowolnym momencie. Treści użytkownika nie zostały przez nas zweryfikowane ani zatwierdzone, a poglądy wyrażone przez innych użytkowników Witryny nie reprezentują naszych poglądów ani wartości.

4.7 Jeśli chcesz złożyć skargę na Treści użytkownika przesłane przez innych użytkowników, skontaktuj się z nami pod adresem marketing@stekautomotive.com lub użyj przycisku „usuń lub zgłoś”.     

5. Nasza treść     

5.1 O ile nie wskazano inaczej, Witryna i Usługi, w tym kod źródłowy, bazy danych, funkcjonalność, oprogramowanie, projekty stron internetowych, audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafika w Witrynie ( Nasza treść ) są naszą własnością lub są objęte licencją i są chronione prawem autorskim i prawem do znaków towarowych.   

5.2 Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, żadna część Witryny, Usług ani naszych Treści nie może być kopiowana, reprodukowana, agregowana, ponownie publikowana, przesyłana, publikowana, publicznie wyświetlana, kodowana, tłumaczona, przesyłana, dystrybuowana, sprzedawana, licencjonowana lub w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody. 

5.3 Pod warunkiem, że jesteś uprawniony do korzystania z Witryny, otrzymujesz ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie z Witryny i Naszych Treści oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której prawidłowo uzyskałeś dostęp wyłącznie w celach osobistych. , użycie niekomercyjne.   

5.4 Użytkownik nie może (a) próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu do Witryny lub jakichkolwiek sieci, serwerów lub systemów komputerowych podłączonych do Witryny; i/lub (b) dokonywać w dowolnym celu, w tym korekcji błędów, wszelkich modyfikacji, adaptacji, uzupełnień lub ulepszeń Witryny lub Naszych Treści, w tym modyfikacji kopii papierowych lub cyfrowych, które mogłeś pobrać. 

5.5 Będziemy (a) przygotowywać Witrynę i Nasze Treści z należytą umiejętnością i starannością; oraz (b) używać standardowego w branży oprogramowania do wykrywania wirusów w celu blokowania przesyłania do Witryny treści zawierających wirusy.  

5.6 Treści na Stronie są udostępniane wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Nie ma na celu udzielania porad, na których powinieneś polegać. Musisz uzyskać profesjonalną lub specjalistyczną poradę przed podjęciem lub powstrzymaniem się od podjęcia jakichkolwiek działań na podstawie zawartości Witryny.  

5.7 Chociaż dokładamy uzasadnionych starań, aby aktualizować informacje w naszej witrynie, nie składamy żadnych oświadczeń, gwarancji ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, że nasze Treści w Witrynie są dokładne, kompletne lub aktualne.   

6. Łącza do treści stron trzecich    

6.1 Witryna może zawierać łącza do stron internetowych lub aplikacji obsługiwanych przez osoby trzecie. Nie mamy żadnego wpływu ani kontroli nad takimi stronami internetowymi lub aplikacjami stron trzecich ani nad samym operatorem zewnętrznym. Nie ponosimy odpowiedzialności i nie popieramy żadnych stron internetowych ani aplikacji stron trzecich ani ich dostępności lub zawartości.

6.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za reklamy zawarte w Witrynie. Jeśli zgadzasz się na zakup towarów i/lub usług od jakiejkolwiek strony trzeciej, która reklamuje się w Witrynie, robisz to na własne ryzyko. Reklamodawca, a nie my, jest odpowiedzialny za takie towary i/lub usługi, a jeśli masz jakiekolwiek pytania lub reklamacje w związku z nimi, powinieneś skontaktować się z reklamodawcą.     

7.      Zarządzanie witryną      

7.1 Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do:
(1) monitorować Witrynę pod kątem naruszeń niniejszego Regulaminu;
(2) podjąć odpowiednie kroki prawne przeciwko komukolwiek naruszającemu obowiązujące prawo lub niniejsze Warunki; 
(3) odmówić, ograniczyć dostęp lub dostępność lub wyłączyć (w zakresie, w jakim jest to technologicznie wykonalne) jakikolwiek wkład; 
(4) usunąć z Witryny lub w inny sposób wyłączyć wszystkie pliki i treści, które są nadmierne lub w jakikolwiek sposób obciążają nasze systemy; oraz
(5) w inny sposób zarządzać Witryną w sposób mający na celu ochronę naszych praw i własności oraz ułatwiający prawidłowe funkcjonowanie Witryny i Usług.  

7.2 Nie gwarantujemy, że Witryna będzie bezpieczna lub wolna od błędów lub wirusów. 

7.3 Ponosisz odpowiedzialność za skonfigurowanie swojej technologii informatycznej, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do Witryny. Powinieneś także używać własnego oprogramowania antywirusowego.

8.      Modyfikacje i dostępność Witryny      

8.1 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Witryny w dowolnym momencie lub z dowolnego powodu według naszego wyłącznego uznania bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia całości lub części Usług bez powiadomienia w dowolnym momencie.    

8.2 Nie możemy zagwarantować, że Witryna i Usługi będą dostępne przez cały czas. Możemy napotkać problemy związane ze sprzętem, oprogramowaniem lub innymi obszarami, bądź też wymagać przeprowadzenia konserwacji Witryny, co spowoduje przerwy, opóźnienia lub błędy. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane brakiem dostępu do Witryny lub Usług lub korzystania z nich w czasie przestoju lub przerwania działania Witryny lub Usług. Nie jesteśmy zobowiązani do utrzymywania i wspierania Witryny lub Usług ani dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wydań. 

8.3 W Witrynie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć Usług, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.  

9.      Wyłączenie odpowiedzialności/Ograniczenie odpowiedzialności      

9.1 Witryna i Usługi są świadczone w stanie, w jakim są i w miarę dostępności. Zgadzasz się, że korzystanie z Witryny i/lub Usług odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach. Wszelkie gwarancje, warunki i zobowiązania, wyraźne lub dorozumiane (w tym ustawowe, zwyczajowe lub zwyczajowe, tryb postępowania lub prawo zwyczajowe) w związku z Witryną i Usługami oraz ich użytkowaniem, w tym między innymi dorozumiane gwarancje zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu oraz nienaruszalności są wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.  

Nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących dokładności lub kompletności zawartości Witryny i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek (1) błędy lub pominięcia w treści; (2) wszelki nieautoryzowany dostęp lub korzystanie z naszych serwerów i/lub wszelkich danych osobowych i/lub informacji finansowych przechowywanych na naszym serwerze; (3) jakiekolwiek przerwanie lub zaprzestanie transmisji do lub z Witryny lub Usług; i/lub (4) wszelkie błędy, wirusy, konie trojańskie lub tym podobne, które mogą być przesyłane do Witryny lub za jej pośrednictwem przez osoby trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonanie naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, jeśli takie opóźnienie lub niepowodzenie jest spowodowane zdarzeniem pozostającym poza naszą rozsądną kontrolą. 

9.2 Nasza odpowiedzialność za poniesione przez Ciebie straty lub szkody: 

Niezależnie od tego, czy jesteś konsumentem, czy użytkownikiem biznesowym:  

●  W żaden sposób nie wyłączamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności wobec Ciebie, jeśli byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez nasze zaniedbanie lub zaniedbanie naszych pracowników, agentów lub podwykonawców, a także za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd.  

●  Jeśli nie zastosujemy się do niniejszych Warunków, będziemy odpowiedzialni za poniesione przez Ciebie straty lub szkody, które są przewidywalnym skutkiem naruszenia przez nas niniejszych Warunków, ale nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek straty lub szkody, które nie zostały możliwe do przewidzenia w momencie rozpoczęcia korzystania z Witryny i/lub Usług.  

Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień zawartych w sekcji Wyłączenie odpowiedzialności/Ograniczenie odpowiedzialności, nasza odpowiedzialność wobec użytkownika z jakiejkolwiek przyczyny i niezależnie od formy działania będzie zawsze ograniczona do łącznej kwoty równej lub mniejszej niż (a ) suma $500 lub (b) ewentualna kwota zapłacona nam przez Ciebie za Usługi/Witrynę w okresie sześciu (6) miesięcy przed wystąpieniem jakiejkolwiek przyczyny powództwa.  Różne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności będą miały zastosowanie do odpowiedzialności powstałej w wyniku dostarczenia Państwu jakichkolwiek produktów, które zostaną określone w naszych warunkach dostawy (www.stekautomotive.com/legalcontent).      

10.      Okres obowiązywania i wypowiedzenie      

10.1 Niniejsze Warunki pozostają w pełnej mocy, gdy użytkownik korzysta z Witryny lub Usług lub w inny sposób jest użytkownikiem Witryny, w zależności od przypadku. Możesz zakończyć korzystanie lub uczestnictwo w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zamykania kont użytkowników w ustawieniach konta, jeśli są dostępne, lub kontaktując się z nami pod adresem marketing@stekautomotive.com. 

10.2 Nie ograniczając żadnych innych postanowień niniejszych Warunków, zastrzegamy sobie prawo do, według naszego wyłącznego uznania i bez powiadomienia lub odpowiedzialności, odmowy dostępu do Witryny i Usług oraz korzystania z nich (w tym blokowania niektórych adresów IP) dowolnej osobie za jakikolwiek powód, w tym między innymi naruszenie jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub zobowiązań zawartych w niniejszych Warunkach lub obowiązujących przepisach lub regulacjach.  

Jeśli ustalimy, według naszego wyłącznego uznania, że korzystanie z Witryny/Usług narusza niniejsze Warunki lub obowiązujące przepisy prawa lub regulacje, możemy zakończyć korzystanie z Witryny i Usług lub uczestnictwo w nich lub usunąć Twój profil oraz wszelkie treści lub informacje, które zamieściłeś w dowolnym momencie, bez ostrzeżenia, według naszego wyłącznego uznania.  

10.3 Jeśli zamkniemy lub zawiesimy Twoje konto z jakiegokolwiek powodu opisanego w niniejszych Warunkach, zabrania się rejestracji i tworzenia nowego konta pod własnym imieniem, fałszywym lub pożyczonym nazwiskiem lub nazwiskiem jakiejkolwiek strony trzeciej, nawet jeśli możesz działać w imieniu tej strony trzeciej. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia konta, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym między innymi dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych lub nakazu sądowego.     


11.       Aplikacje mobilne

11.1 Jeśli uzyskujesz dostęp do Usług za pośrednictwem aplikacji mobilnej, udzielamy Ci odwołalnego, niewyłącznego, niezbywalnego, ograniczonego prawa do instalacji i korzystania z aplikacji mobilnej na bezprzewodowych urządzeniach elektronicznych należących do Ciebie lub przez Ciebie kontrolowanych oraz do uzyskiwania dostępu i używania tej aplikacji mobilnej na takich urządzeniach, ściśle zgodnie z warunkami niniejszej licencji.    

11.2 Następujące warunki mają zastosowanie w przypadku korzystania z aplikacji mobilnej uzyskanej ze sklepu App Store lub Google Play („Dystrybutor aplikacji”) w celu uzyskania dostępu do Usług: 

(a) Licencja udzielona użytkownikowi na dowolną aplikację mobilną jest ograniczona do niezbywalnej licencji na korzystanie z aplikacji na urządzeniu z systemem operacyjnym Apple iOS lub Android, odpowiednio, i zgodnie z zasadami użytkowania określonymi w obowiązujące warunki korzystania z usługi App Distributor. 

(b) Jesteśmy odpowiedzialni za świadczenie wszelkich usług konserwacji i wsparcia w odniesieniu do aplikacji mobilnej zgodnie z niniejszymi Warunkami lub w inny sposób wymagany przez obowiązujące prawo. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że każdy Dystrybutor Aplikacji nie ma żadnego obowiązku świadczenia jakichkolwiek usług konserwacji i wsparcia w odniesieniu do aplikacji mobilnej. 

(c) W przypadku braku zgodności aplikacji mobilnej z obowiązującą gwarancją, możesz zażądać od dystrybutora aplikacji, zgodnie z jego warunkami i zasadami, zwrotu ceny zakupu, jeśli taka istnieje, zapłaconej za mobilna aplikacja. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Dystrybutor Aplikacji nie będzie miał żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do aplikacji mobilnej.

(d) Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) nie znajduje się w kraju objętym embargiem rządu USA lub który został wyznaczony przez rząd USA jako kraj „wspierający terroryzm”; oraz (ii) nie znajdujesz się na żadnej rządowej liście podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniami rządu Stanów Zjednoczonych. 

(e) Podczas korzystania z aplikacji mobilnej musisz przestrzegać obowiązujących warunków umowy stron trzecich. Na przykład, jeśli masz aplikację VoIP, nie możesz naruszać umowy o świadczenie usług bezprzewodowych podczas korzystania z aplikacji mobilnej.  

(f) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Dystrybutorzy Aplikacji są beneficjentami będącymi osobami trzecimi niniejszych Warunków oraz że każdy Dystrybutor Aplikacji będzie miał prawo (i zostanie uznany za akceptującego prawo) do egzekwowania niniejszych Warunków wobec Użytkownika jako jej beneficjent zewnętrzny.   

12.      Ogólny        

12.1 Odwiedzanie Witryny, wysyłanie do nas wiadomości e-mail i wypełnianie formularzy online stanowią komunikację elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy Ci drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i na Stronie, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną.  

Niniejszym wyrażasz zgodę na używanie podpisów elektronicznych, umów, zamówień i innych zapisów oraz na dostarczanie drogą elektroniczną powiadomień, zasad i zapisów transakcji zainicjowanych lub zrealizowanych przez nas lub za pośrednictwem Witryny.  Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw lub wymagań wynikających z jakichkolwiek statutów, przepisów, zasad, rozporządzeń lub innych przepisów prawa w jakiejkolwiek jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub przechowywania zapisów nieelektronicznych lub płatności lub przyznawania kredytów poza środkami elektronicznymi .  

12.2 Niniejsze Warunki i wszelkie zasady lub zasady działania opublikowane przez nas w Witrynie lub w odniesieniu do Usług stanowią całość porozumienia i porozumienia między Tobą a nami.   

12.3 Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.   

12.4 W dowolnym momencie możemy przenieść niektóre lub wszystkie nasze prawa i obowiązki na inne osoby.   

12.5 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub zaniechanie działania spowodowane z przyczyn pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą.   

12.6 Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie lub część postanowienia uznaje się za odłączone od niniejszych Warunków i nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

12.7 W wyniku niniejszych Warunków lub korzystania z Witryny lub Usług nie ma między Tobą a nami relacji typu joint venture, partnerstwa, zatrudnienia lub agencji.     

12.8 Następujące znaki są znakami towarowymi firmy  STEK Co., Ltd. Nie możesz ich używać bez naszej zgody,  chyba że są one częścią materiału, co do którego nasza Witryna wyraźnie stwierdza, że możesz z nich korzystać.      

12.9 Osoba, która nie jest stroną niniejszych Warunków, nie ma prawa na mocy Ustawy o umowach (prawa stron trzecich) z 1999 r. do egzekwowania któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków. 

12.10 W celu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Usług lub uzyskania dalszych informacji dotyczących korzystania z Usług, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail marketing@stekautomotive.com.