×

FOLIA NA SZYBĘ

Seria EFEKTÓW SZYBY

Niniejsza ograniczona gwarancja na produkt obejmuje folię zabezpieczającą przednią szybę STEK z efektem WINDSHIELD.

Niniejsza ograniczona gwarancja jest ważna przez 1 rok od daty zakupu.

Niniejsza ograniczona gwarancja obejmuje wymianę efektu WINDSHIELD na wszelkie wady produkcyjne. Niniejsza Gwarancja podlega określonym w niej ograniczeniom i wyłączeniom.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, wypadkami, niewłaściwym użytkowaniem, normalnym zużyciem, wgnieceniami spowodowanymi uderzeniami gruzu drogowego, kolizjami i/lub celowymi uszkodzeniami wszelkiego rodzaju. Aby złożyć reklamację, najpierw skontaktuj się z oryginalnym instalatorem/dealerem. Jeśli nie możesz tego zrobić, skontaktuj się z firmą STEK, korzystając ze strony internetowej www.stekautomotive.com lub www.stek-usa.com w Stanach Zjednoczonych. Użytkownik musi zachować kopię niniejszej gwarancji oraz dowód zakupu zawierający nazwę oryginalnego instalatora/dealera, cenę zakupu, produkt (np. efekt WINDSHIELD) oraz obszary objęte gwarancją. Te dokumenty są potrzebne do rozpatrzenia Twojego roszczenia. Niektórzy instalatorzy mogą we własnym imieniu oferować inne lub dodatkowe gwarancje lub środki zaradcze, wykraczające poza ograniczoną gwarancję i ograniczone środki zaradcze oferowane przez firmę STEK. STEK nie obejmuje Produktu zainstalowanego na obszarach, które nie są przednią szybą i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody lub grzywny.

W przypadku uzasadnionych roszczeń autoryzowany instalator STEK powinien usunąć wadliwą folię i ponownie zastosować nowy produkt(y) w obszarach określonych przez STEK jako objętych gwarancją.

WSZYSTKIE DOROZUMIANE GWARANCJE I WARUNKI, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI WYNIKAJĄCE Z WYNIKU LUB WARUNKÓW WYKORZYSTANIE HANDLOWE SĄ OGRANICZONE DO OBOWIĄZUJĄCEGO OKRESU GWARANCJI.

Należy pamiętać, że niektóre przepisy stanowe nie zezwalają na ograniczanie długości dorozumianej gwarancji. W takim przypadku powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania. Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy wszystkich produktów STEK Automotive WINDSHIELD z efektem, które zostały profesjonalnie zainstalowane przez autoryzowanego instalatora. STEK Automotive i Autoryzowany Dystrybutor Filmów Samochodowych (zwanych dalej łącznie „Sprzedawcą”) potwierdzają, że niniejsza gwarancja obowiązuje tak długo, jak zgłaszający roszczenie jest właścicielem danego pojazdu.

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu efektu WINDSHIELD i kończy się jeden (1) rok od daty zakupu. Niniejsza gwarancja wygasa z chwilą usunięcia efektu WINDSHIELD z przedniej szyby z dowolnego powodu. Niniejsza gwarancja wygasa również z chwilą sprzedaży pojazdu i nie podlega przeniesieniu.

Gwarancja producenta obejmuje tylko:
1. Zerwanie adhezji,
2. peeling,
3. bulgotanie,
4. pęcherze,
5. rozwarstwienie z powodu wady produkcyjnej podczas instalacji oraz
6. inne wady produkcyjne według uznania STEK z wyjątkiem wymienionych poniżej wyłączeń (patrz „NIE OBJĘTE GWARANCJĄ”).

Jeśli okaże się, że folia jest wadliwa, reklamacja musi zostać zgłoszona zgodnie z ustalonymi wytycznymi STEK. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi roszczeń. W przypadku, gdy produkt okaże się wadliwy w ramach niniejszej gwarancji, Sprzedający wymieni taką ilość folii, która okazała się wadliwa. Sprzedający, według uznania Sprzedającego, zapewni również robociznę ponownego nałożenia bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. Producent (STEK) NIE POKRYWA tej robocizny.

Gwarancja traci ważność, jeśli produkt był przedmiotem nadużyć, niewłaściwej pielęgnacji lub niekontrolowanych okoliczności. STEK Automotive nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub wydatki wynikające z jednego lub więcej z poniższych:

1. Burze piaskowe, grad, tornada, huragany lub inne warunki pogodowe; lub
2. Niewłaściwa pielęgnacja, konserwacja lub czyszczenie produktu; lub
3. Zadrapania spowodowane wycieraczkami przedniej szyby; lub
4. Nadużycie produktu, normalne zużycie, wypadek, kolizja, zaniedbanie, niewłaściwe użycie, nadużycie, zaniedbanie, niewłaściwa obsługa, modyfikacja, nieodpowiednie dostosowanie, modyfikacja, dostosowywanie, modyfikacja lub wandalizm; lub
5. Pęknięcie szyby, wcześniejsze uszkodzenie lub celowe uszkodzenie przedniej szyby; lub
6. Zastosowania niezwiązane z motoryzacją i/lub niezgodne użycie folii; lub
7. Chemikalia i materiały żrące (w tym środki czyszczące zawierające rozpuszczalniki, takie jak IPA lub inne materiały żrące) lub czyszczenie lub szorowanie produktu na przedniej szybie materiałem ściernym; lub
8. Spadające przedmioty; lub
9. Fałszywe roszczenia związane z filmem; lub
10. Kosmetyczne uszkodzenia filmu; lub
11. Produkty niedostarczone przez nas, usługi serwisowe przez kogokolwiek innego niż my lub autoryzowany przez nas instalator, niewłaściwe zastosowanie, wadliwa instalacja lub jakiekolwiek działanie lub brak działania instalatora; lub
12. Łuszczenie się i/lub uszkodzenie folii w wyniku nagrzewania podczas instalacji; lub
13. Rozwarstwienie i/lub pozostałości kleju pozostawione podczas usuwania folii; lub
14. Wszelkie inne działania, zdarzenia, wady, usterki, szkody nie spowodowane przez STEK Automotive lub jeśli produkt został zmieniony lub ma uszkodzone lub naruszone etykiety.

Produkt należy używać zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi lokalnymi prawami, statutami, zasadami, regulacjami i rozporządzeniami („Prawa”) obowiązującego kraju, stanu, prowincji lub jurysdykcji lokalnej.

NIEPRZESTRZEGANIE TAKICH PRAW UNIKAJĄ GWARANCJI. ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WŁAŚCICIELA POJAZDU JEST PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. ZACHOWAJ NINIEJSZĄ KARTĘ GWARANCYJNĄ, PONIEWAŻ MUSI BYĆ PRZEDSTAWIONA WRAZ Z ORYGINALNĄ FAKTURĄ UCZESTNICZĄCEMU AUTORYZOWANEMU SPRZEDAWCY FOLII NA SZYBY SAMOCHODOWE STEK UCZESTNICZĄCE W UDZIALE.

Dostępność i usługi objęte niniejszą gwarancją mogą się różnić w zależności od kraju, stanu lub prowincji, w zależności od przepisów dotyczących folii na przednie szyby. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie zastosowanie folii do szyb samochodowych STEK. Sprzedający zastrzega sobie prawo do testowania wszelkich filmów serwisowanych w ramach gwarancji. NINIEJSZA GWARANCJA DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA. UŻYTKOWNIK MOŻE RÓWNIEŻ POSIADAĆ INNE PRAWA, KTÓRE MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU, STANU LUB PROWINCJI. Niniejsza karta gwarancyjna, oryginalna faktura/paragon od instalatora/dealera oraz numer faktury sprzedawcy są wymagane do rozpatrzenia wszelkich roszczeń gwarancyjnych. NIE UŻYWAJ POJAZDU, JEŚLI FOLIA OCHRONNA PRZEDNIEJ ŻÓŁTY, PĘKNIĘCIA, PĘCHERZYKI, ŁUSZCZKI LUB W INNY SPOSÓB OGRANICZA JASNOŚĆ PRZEZROCZYSTEGO PRODUKTU. EKSPLOATACJA POJAZDU W TAKICH WARUNKACH MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE USZKODZENIA LUB OBRAŻENIA CIAŁA UŻYTKOWNIKA, POJAZDU LUB INNYCH OSÓB. NINIEJSZYM ZRZEKAMY SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA LUB OBRAŻENIA CIAŁA SPOWODOWANE PRACĄ PAŃSTWA POJAZDU W TAKICH WARUNKACH. PRODUKT NALEŻY NIEZWŁOCZNIE USUNĄĆ Z SZYBY JEŚLI ISTNIEJĄ JAKIEKOLWIEK Z WYŻEJ WYMIENIONYCH WARUNKÓW FIZYCZNYCH FOLII OCHRONNEJ SZYBY. WSZELKI USUNIĘTY PRODUKT MUSI BYĆ KONSERWOWANY W CELU POTWIERDZENIA UTRATY.

Dostępność i usługi objęte niniejszą gwarancją mogą się różnić w zależności od kraju, stanu lub prowincji, w zależności od przepisów dotyczących folii na przednie szyby. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie zastosowanie folii do szyb samochodowych STEK. Sprzedający zastrzega sobie prawo do testowania wszelkich filmów serwisowanych w ramach gwarancji.

NINIEJSZA GWARANCJA DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA. UŻYTKOWNIK MOŻE RÓWNIEŻ POSIADAĆ INNE PRAWA, KTÓRE MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU, STANU LUB PROWINCJI. Niniejsza karta gwarancyjna, oryginalna faktura/paragon od instalatora/dealera oraz numer faktury sprzedawcy są wymagane do rozpatrzenia wszelkich roszczeń gwarancyjnych.

NIE UŻYWAJ POJAZDU, JEŚLI FOLIA OCHRONNA PRZEDNIEJ SZYBY ŻÓŁTY, PĘKNIĘCIA, PĘCHERZYKI, ŁUSZCZKI LUB W INNY SPOSÓB OGRANICZA PRZEJRZYSTOŚĆ PRZEZROCZYSTEGO PRODUKTU. EKSPLOATACJA POJAZDU W TAKICH WARUNKACH MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE USZKODZENIA LUB OBRAŻENIA CIAŁA UŻYTKOWNIKA, POJAZDU LUB INNYCH OSÓB. NINIEJSZYM ZRZEKAMY SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA LUB URAZY SPOWODOWANE PRACĄ PAŃSTWA POJAZDU W TAKICH WARUNKACH. PRODUKT NALEŻY NIEZWŁOCZNIE USUNĄĆ Z SZYBY JEŚLI ISTNIEJĄ JAKIEKOLWIEK Z WYŻEJ WYMIENIONYCH STANÓW FIZYCZNYCH FOLII OCHRONNEJ SZYBY. WSZELKI USUNIĘTY PRODUKT MUSI BYĆ KONSERWOWANY W CELU POTWIERDZENIA UTRATY.

Rozwiązanie poślizgowe stosowane podczas montażu folii do szyb samochodowych STEK Automotive może wymagać czasu schnięcia. Okres ten może się wydłużyć przy zimnej lub niesłonecznej pogodzie, a skrócić przy ciepłej pogodzie lub przy bezpośrednim nasłonecznieniu. Podczas wysychania filmu mogą pojawić się małe kropelki wody i lekko mętny wygląd. Ponieważ w odpowiednim czasie folia całkowicie wyschnie, długi czas schnięcia nie jest powodem do niepokoju. Po zamontowaniu nie wypuszczaj samochodu w czasie deszczu.

NIE UŻYWAJ WYCIERACZEK SZYBY PRZEDNIEJ DO CAŁKOWITEGO WYSYCHANIA FOLII.

1. Zamontuj nowe wycieraczki szyby przedniej typu silikonowego lub pokryte silikonem.
2. Przed użyciem wycieraczek upewnij się, że folia jest całkowicie sucha i utwardzona.
3. Oczyścić powierzchnię za pomocą CURE lub FUSION natychmiast po instalacji.

Aby zmaksymalizować żywotność folii przedniej szyby STEK Automotive, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami dotyczącymi właściwej pielęgnacji i konserwacji.
1. Nałóż powłokę CURE na przednią szybę raz w miesiącu po instalacji.
2. Oczyścić powierzchnię folii za pomocą FUSION przynajmniej raz w tygodniu.
3. Zawsze używaj czystych, miękkich materiałów do mycia i suszenia powierzchni folii.
4. Nie czyścić folii w suchych warunkach. Do czyszczenia należy używać roztworów myjących.
5. Folię można czyścić większością konwencjonalnych roztworów myjących. Unikaj produktów do mycia okien na bazie amoniaku. Nie używać roztworów zawierających substancje żrące lub rozpuszczalniki.
6. Umyj powierzchnię folii miękką szmatką (zalecana mikrofibra) lub czystą gąbką syntetyczną. Do późniejszego suszenia zaleca się użycie czystej, miękkiej szmatki lub miękkiej gumowej ściągaczki.
7. Utrzymuj powierzchnię folii w czystości przez cały czas, szczególnie po ekspozycji na deszcz, śnieg lub inne warunki pogodowe.
8. Przed uruchomieniem wycieraczek należy usunąć lód i śnieg z powierzchni folii. Zachowaj ostrożność podczas używania skrobaczek do lodu lub szczotek do śniegu, ponieważ mogą one porysować folię.
9. W razie potrzeby wymień wycieraczki silikonowe lub pokryte silikonem.
10. Wymieszać CURE z płynem do spryskiwaczy w proporcji 2:100 lub 3:100 (100 to płyn do spryskiwaczy) w zbiorniku płynu do spryskiwaczy. Dopuszczalne są standardowe płyny do szyb na bazie alkoholu.
11. Nie używaj wycieraczek szyby przedniej w suchych warunkach.

NIE CZYŚCIĆ FOLII PRZEZ CO NAJMNIEJ SIEDEM (7) DNI PO INSTALACJI.

Czas schnięcia może się różnić w zależności od lokalnej temperatury, wilgotności i innych warunków pogodowych. Skontaktuj się z instalatorem, aby ustalić odpowiedni czas schnięcia folii.