×

Window Film

Ta ograniczona gwarancja na produkt obejmuje folie okienne STEK.

Zakres gwarancji

obowiązuje od daty zakupu. Zakrywa wady materiałowe i produkcyjne przed żółknięciem, bąbelkami lub pękaniem.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, wypadkami, niewłaściwym użytkowaniem, normalnym zużyciem, wgnieceniami spowodowanymi uderzeniami gruzu drogowego, kolizjami i/lub celowymi uszkodzeniami wszelkiego rodzaju.

Aby złożyć reklamację, najpierw skontaktuj się z oryginalnym instalatorem/dealerem. Jeśli nie możesz tego zrobić, skontaktuj się z firmą STEK, korzystając ze strony internetowej www.stekautomotive.com lub www.stek-usa.com w Stanach Zjednoczonych.

Należy zachować kopię niniejszej gwarancji oraz dowód zakupu zawierający nazwę oryginalnego instalatora/dealera, cenę zakupu, produkt (np. ACTION) i obszary objęte gwarancją. Te dokumenty są potrzebne do rozpatrzenia Twojego roszczenia.

Niektórzy instalatorzy mogą we własnym imieniu oferować inne lub dodatkowe gwarancje lub środki zaradcze, wykraczające poza ograniczoną gwarancję i ograniczone środki zaradcze oferowane przez firmę STEK. Sprawdź przepisy stanowe i lokalne przed zamontowaniem folii na reflektorach, ponieważ każdy stan ma inne zasady dotyczące akcesoriów z rynku wtórnego. STEK nie pokrywa folii okiennych zainstalowanych na reflektorach i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody lub grzywny. 

W przypadku uzasadnionych roszczeń autoryzowany instalator STEK powinien usunąć wadliwą folię i ponownie zastosować nowy produkt(y) w obszarach określonych przez STEK jako objętych gwarancją.

WSZYSTKIE DOROZUMIANE GWARANCJE I WARUNKI, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI WYNIKAJĄCE Z WYNIKU LUB WARUNKÓW WYKORZYSTANIE HANDLOWE SĄ OGRANICZONE DO OBOWIĄZUJĄCEGO OKRESU GWARANCJI.

Należy pamiętać, że niektóre przepisy stanowe nie zezwalają na ograniczanie długości dorozumianej gwarancji. W takim przypadku powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania.

Gwarancja na samochodowe folie okienne STEK dotyczy wszystkich samochodowych folii okiennych STEK, które zostały profesjonalnie zainstalowane przez autoryzowanego instalatora. STEK Automotive i Autoryzowany Dystrybutor Samochodowych Folii Okiennych (zwanych łącznie „Sprzedawcą”) potwierdzają, że niniejsza gwarancja obowiązuje tak długo, jak zgłaszający roszczenie jest właścicielem danego pojazdu.

Gwarancja rozpoczyna się w dniu instalacji folii okiennej STEK i rozciąga się na okres posiadania przez pierwotnego zarejestrowanego właściciela pojazdu. Niniejsza gwarancja wygasa z chwilą sprzedaży pojazdu i nie podlega przeniesieniu.

Wszystkie folie okienne STEK zawierają plomby weryfikacyjne. Te zgrzewy biegną wzdłuż obu stron rolki i można je zobaczyć, oświetlając folię światłem UV. Przed jakąkolwiek modyfikacją lub zastosowaniem należy sprawdzić folię pod kątem tych plomb weryfikacyjnych, aby potwierdzić, że jest to oryginalny produkt STEK. Pełne wdrożenie tych uszczelek podczas produkcji folii okiennych STEK nastąpi w 2021 roku.

1. Brak przyczepności, łuszczenie się, bąbelkowanie, pęcherze, rozwarstwienie i inne wady produkcyjne.

2. Niezwykłe zmiany koloru (np. fioletowy).

3. Pękanie lub pękanie.

4. Zmniejszenie właściwości odbijania światła słonecznego.

W przypadku stwierdzenia, że produkt jest wadliwy w ramach niniejszej gwarancji, Sprzedający wymieni taką ilość folii, która okazała się wadliwa. Według uznania Sprzedającego, w okresie gwarancyjnym Sprzedający zapewni również nieodpłatnie robociznę ponownego zastosowania. Producent (STEK) NIE OBEJMUJE tej robocizny.

Gwarancja traci ważność, jeśli produkt był poddawany nadużyciom lub niewłaściwej pielęgnacji. STEK Automotive nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub wydatki wynikające z jednego lub więcej z poniższych:

1. Blaknięcie; lub
2. Niewłaściwa pielęgnacja, konserwacja lub czyszczenie produktu; lub
3. Nadużywanie produktu; lub
4. stłuczenie szkła; lub
5. Zastosowania niezwiązane z motoryzacją i/lub niezgodne użycie folii; lub
6. Wszelkie inne działania, zdarzenia, wady, usterki lub szkody nie spowodowane przez STEK Automotive.

Produkt należy używać zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa, statutami, zasadami, regulacjami i rozporządzeniami („Prawa”) obowiązującego kraju, stanu, prowincji lub jurysdykcji lokalnej, w tym między innymi przepisami dotyczącymi przyciemniania okien.

NIEPRZESTRZEGANIE TAKICH PRAW UNIKAJĄ GWARANCJI. ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WŁAŚCICIELA POJAZDU JEST PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. ZACHOWAJ NINIEJSZĄ KARTĘ GWARANCYJNĄ, PONIEWAŻ MUSI BYĆ PRZEDSTAWIONA WRAZ Z ORYGINALNĄ FAKTURĄ UCZESTNICZĄCEMU AUTORYZOWANEMU SPRZEDAWCY FOLII WINDOWSKIEJ STEK, ABY OTRZYMAĆ SERWIS GWARANCYJNY.

Dostępność i usługi objęte niniejszą gwarancją mogą się różnić w zależności od kraju, stanu lub prowincji, w zależności od przepisów dotyczących przyciemniania okien. Niniejsza gwarancja obejmuje zastosowanie wszystkich folii okiennych STEK Automotive. Sprzedający zastrzega sobie prawo do testowania wszelkich filmów serwisowanych w ramach gwarancji.

NINIEJSZA GWARANCJA DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA. UŻYTKOWNIK MOŻE POSIADAĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA, KTÓRE MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU, STANU LUB PROWINCJI.

Niniejsza karta gwarancyjna, oryginalna faktura/paragon od instalatora/dealera oraz numer faktury sprzedawcy są wymagane do rozpatrzenia wszelkich roszczeń gwarancyjnych.

Jeśli po instalacji w ramach niniejszej gwarancji zostaną wykryte jakiekolwiek wady produktu, należy skontaktować się z oryginalnym autoryzowanym instalatorem STEK Automotive. Jeśli oryginalny instalator nie jest dostępny, wyślij e-mailem prośbę o serwis gwarancyjny do STEK Automotive (info@stekautomotive.com). Dołącz kartę gwarancyjną i oryginalny paragon/dowód zakupu. W przypadku nieprzedłożenia określonych dokumentów usługa gwarancyjna jest nieważna.

Czas schnięcia folii

Rozwiązanie montażowe stosowane podczas montażu folii okiennych STEK Automotive może wymagać czasu schnięcia. Okres ten może się wydłużyć w zimną lub niesłoneczną pogodę, a skrócić w ciepłe dni lub przy bezpośrednim nasłonecznieniu. Podczas wysychania filmu mogą pojawić się małe kropelki wody i lekko mętny wygląd. Ponieważ folia wyschnie w odpowiednim czasie, długi czas schnięcia nie jest powodem do niepokoju. NIE WOLNO obsługiwać okien, dopóki folia nie wyschnie.

Aby zmaksymalizować żywotność folii okiennej, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami dotyczącymi właściwej pielęgnacji i konserwacji.

1. Zawsze używaj czystych, miękkich materiałów do mycia i suszenia powierzchni folii okiennych.

2. Folię okienną można czyścić większością konwencjonalnych środków myjących. Unikaj produktów do mycia okien na bazie amoniaku.

3. Do prania należy używać miękkiej szmatki (zalecana mikrofibra) lub czystej gąbki syntetycznej. Do późniejszego suszenia zaleca się użycie czystej, miękkiej szmatki lub miękkiej gumowej ściągaczki.

NIE CZYŚĆ FOLII PRZEZ CO NAJMNIEJ 30 DNI OD INSTALACJI.